Τα μυστικά της αρτηριακής πίεσης

072423-blood-pressure

Τα μυστικά της αρτηριακής πίεσης

 • 1. Στην Ελλάδα, 1 στους 4 ενήλικες είναι υπερτασικός, περίπου 1 στους 2 άνω των 65 ετών και 1 στα 100 παιδιά.
 • 2. Συχνότερη είναι η «ιδιοπαθής» υπέρταση, που σχετίζεται με την κληρονομικότητα, την παχυσαρκία, τη μακροχρόνια πρόσληψη μεγάλης ποσότητας αλατιού, την καθιστική ζωή και την έλλειψη σωματικής άσκησης.
 • 3. Σε άτομα με δύο γονείς υπερτασικούς, η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης ξεπερνά το 70%. Σε άτομα με ένα γονιό υπερτασικό, η πιθανότητα είναι περίπου 30%.
 • 4. Τα πιεσόμετρα του βραχίονα είναι προτιμότερα από του καρπού.
 • 5. Η πίεση είναι της μορφής 140/90mmHg, όπου το 140 είναι η «συστολική» (“μεγάλη”) και το 90 είναι η «διαστολική» πίεση (“μικρή”, “της καρδιάς”).
 • 6. Υπερτασικός είναι αυτός που έχει συστολική πίεση μεγαλύτερη από 140mmHg και/ή διαστολική μεγαλύτερη από 90mmHg μετά από διπλή μέτρηση με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτών σε 2-3 επισκέψεις στο ιατρείο. Συνήθως, η δεύτερη μέτρηση είναι χαμηλότερη και αντιπροσωπευτικότερη.
 • 7. Η άποψη ότι η διαστολική πίεση («της καρδιάς») είναι σημαντικότερη από τη συστολική είναι λανθασμένη, ειδικά σε άτομα πάνω από 50 ετών.
 • 8. Στα φυσιολογικά και στα υπερτασικά άτομα, η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς.
 • 9. Τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη μέτρηση, αποφεύγετε καφέ και κάπνισμα.
 • 10. Η περιχειρίδα (το πανί που τυλίγει το χέρι) να εφαρμόζει καλά πάνω στον βραχίονα (μπράτσο) χωρίς να παρεμβάλλεται το μανίκι. Αν το μανίκι είναι σφικτό, πρέπει να βγαίνει.
 • 11. Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ύψος της καρδιάς και εσείς καθιστός/ή με όρθια πλάτη, το χέρι χαλαρό και ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια. Δε μιλάμε ούτε κινούμαστε κατά τη μέτρηση.
 • 12. Όσοι ρυθμίζουν σωστά την πίεσή τους, αρκεί να την μετρούν στο σπίτι 1-2 φορές την εβδομάδα. Όσοι είναι σε προσπάθεια ρύθμισης ή έχουν πρόσφατα τροποποιήσει την αγωγή, πρέπει να την μετρούν 2 φορές καθημερινά για 6-7 ημέρες, κάνοντας διπλή μέτρηση κάθε φορά και να καταγράφουν τις μετρήσεις.
 • 13. Σε συνθήκες εκνευρισμού, φόβου, πόνου ή μεγάλης σωματικής προσπάθειας, η πίεση μπορεί να αυξηθεί και πάνω από 200 mmHg. Αν δεν υπάρχει άλλο σοβαρό πρόβλημα, δε χρειάζεται αντιμετώπιση και υποχωρεί μόνη της.
 • 14. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά κανόνα δεν γίνεται αισθητή και δεν προκαλεί ενοχλήματα. Όταν υπάρχουν, οφείλονται στις επιπλοκές, που συνήθως εμφανίζονται μετά από χρόνια.
 • 15. Δεν πρέπει να αλλάζει η αγωγή επειδή βρέθηκε η πίεση αυξημένη ή χαμηλή σε μια μέτρηση.