Κάπνισμα & καρδιαγγειακή νόσος

Smoking-And-Heart-Disease-Why-You-Should-Quit-700x395

Κάπνισμα & καρδιαγγειακή νόσος

Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η πρακτική αυτή ήταν συνήθεια των κατοίκων της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, πριν ακόμα αυτές ανακαλυφθούν από τους Ευρωπαίους. Η συνήθεια μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία μετά το 1556.
Τη δεκαετία του 1920, Γερμανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία, αλλά η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε το πρόβλημα σταδιακά μόνο μετά το 1950. Πρώτα συσχετίστηκε με τον καρκίνο του πνεύμονα και μετά με τα εμφράγματα.
Στην Πανελλήνια Μελέτη Καταγραφής των Εμφραγμάτων του Μυοκαρδίου διαπιστώθηκε ότι στις ηλικίες κάτω των 45 ετών το 95% των εμφραγματιών ήταν καπνιστές. Οι καπνιστές παθαίνουν έμφραγμα μία δεκαετία πριν από τους μη καπνιστές.
Από τη στιγμή που διακόπτουμε το κάπνισμα ο κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος του, μειώνεται μετά από περίπου ένα έτος και μηδενίζεται σχεδόν φτάνοντας το κίνδυνο του μη καπνιστή στα πέντε χρόνια από τη διακοπή του καπνίσματος.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου και στον γυναικείο πληθυσμό, και το κάπνισμα ο σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου. Μάλιστα, ενώ το κάπνισμα στους άντρες παρουσιάζει σταθεροποίηση ή και πτωτική τάση, στις γυναίκες αυξάνει με ανησυχητικά σταθερούς ρυθμούς.
Το κάπνισμα συσχετίζεται με περίπου τριπλάσιο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και διπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου.
Για όσους διακόπτουν το κάπνισμα, ο κίνδυνος μειώνεται σταδιακά για να εξομοιωθεί μετά από ορισμένα χρόνια.
Tο κάπνισμα, μεταξύ άλλων μεταβολικών διαταραχών, προκαλεί μείωση της HDL χοληστερόλης και αύξηση της οξειδωμένης LDL χοληστερόλης.
Η διακοπή του καπνίσματος είναι από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας πρόληψης και σίγουρα είναι αυτή με τον καλύτερο δείκτη κόστους-αποτελεσματικότητας.
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην δυσχερή υιοθέτηση της οριστικής διακοπής του καπνίσματος εκ μέρους των ασθενών ακόμα και όταν αυτή εισάγεται την περίοδο μετά από κάποιο οξύ ισχαιμικό επεισόδιο.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται από παλαιότερη Ελληνική μελέτη ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση διαδερμικής αγγειοπλαστικής ή αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ξαναρχίζουν το κάπνισμα και μάλιστα εντός εξαμήνου.
Τι προσφέρει η διακοπή του καπνίσματος
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ένα έτος μετά τη διακοπή ο κίνδυνος στεφανιαίου νοσήματος μειώνεται κατά 50%.
Σε διάστημα 15 ετών ο σχετικός κίνδυνος θανάτου από στεφανιαία νόσο προσεγγίζει αυτόν κάποιου που δεν κάπνισε ποτέ.